• Kurs Pilates II One to One

    Kurs Pilates II One to One

Kurs Instruktora Pilates II

Kurs jest przeznaczony dla instruktorów metody Pilates.

Intensywny dwudniowy kurs, który dostarczy Ci niezbędnej wiedzy jak pracować z indywidualnym klientem na różnych poziomach zaawansowania. Nauka modyfikacji ćwiczeń w celu właściwej korekcji dysharmonii mięśniowo-stawowej. Omówienie wad postawy, ocena sylwetki, nauka rozpoznawania mechanizmów kompensacji i ich niwelowanie.

PROWADZENIE:


Beata Adamczyk
Pilates Instructor Instytutu Pilatesa w Londynie, fizjoterapeuta-terapeuta manualny, trener personalny, szkoleniowiec i prezenter fitness, wykładowca kursów dla instruktorów oraz fizjoterapeutów,  właścicielka REHA-FIT Studia Ruchu, Rehabilitacji i Pilates, aktualnie w trakcie 5-letniego podyplomowego kształcenia we Flanders International College of Osteopathy (FICO). Autorka programów szkoleniowych.

 

TERMIN: 

17-18 lutego 2018 (sobota-niedziela)
sobota: 12.30-19.00
niedziela: 9.00-15.00

…………………………………………………………………………………………………….…….

MIEJSCE:  REHA-FIT Studio Ruchu, Rehabilitacji i Pilates
ul. Wolności 1A (II piętro) Gliwice
Możliwości noclegowe: logo hotellabedyObiekt Hotelarski "Łabędy"
naprzeciwko Studia REHA-FIT

……………………………………………………………………………………………..…………….

CENA:  650 zł
617 zł
dla absolwentów REHA-FIT

…………………………………………………………………………………………………………….

 


REJESTRACJA NA KURS:

1. wypełnienie formularza zgłoszeniowego

Kurs Instruktora Pilates II – One to one

Imię i Nazwisko*
Proszę wpisz Dane

Adres E-mail*
Proszę wpisz Dane

Nr Telefonu*
Proszę wpisz Dane

Adres
Proszę wpisz Dane

Kod pocztowy
Proszę wpisz Dane

Miasto*
Proszę wpisz Dane

Inne
Proszę wpisz Dane

*

  OdświeżProszę wprowadzić poprawnie kod.

2. wpłata do 7 dni od zgłoszenia zaliczki w wysokości 200 zł (wpłata zaliczki gwarantuje miejsce na kursie, w przypadku rezygnacji zaliczka nie podlega zwrotowi;
w przypadku nie wpłacenia w terminie 7 dni zaliczki, zgłoszenie będzie anulowane);

3. wpłata pozostałej kwoty:


  • przy płatności jednorazowej najpóźniej 7 dni przed Zjazdem 1

Wpłat prosimy dokonywać na konto:
mBank

REHA-FIT s.c. ul. Wolności 1A Gliwice
nr 15 1140 2004 0000 3602 7524 4186

UWAGA:

  1. 
O przyjęciu na kurs decyduje kolejność wpłat.
  2. 
W przypadku rezygnacji z kursu wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.
  3. 
W przypadku braku miejsca na kursie lub zmiany terminu wpłaty zostaną zwrócone.

  4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu z przyczyn niezależnych od niego, najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem kursu, wówczas wszystkie wpłaty zostaną zwrócone.
 

Organizator kursu:

REHA-FIT Beata Adamczyk

Wpis do Rejestru Instytucji szkoleniowych pod nr ewidencyjnym 2.24/00441/2010