• Gimnastyka Korekcyjna

  Gimnastyka Korekcyjna

Gimnastyka Korekcyjno-Kompensacyjna

przeznaczone dla: instruktorów fitness, rehabilitantów, trenerów personalnych, absolwentów AWF, nauczycieli wychowania fizycznego

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z programem i zasadami postępowania korekcyjno-kompensacyjnego u dzieci z wadami postawy, które ma na celu likwidację wady lub zahamowanie jej rozwoju.

PROGRAM: 

 • funkcjonalna anatomia i biomechanika, omówienie wad postawy

 • pozycje wyjściowe do ćwiczeń, systematyka ćwiczeń leczniczych

 • program postępowania korekcyjnego, ćwiczenia specjalne

 • przykłady ćwiczeń dla każdej wady postawy

 • budowa jednostki lekcyjnej

 • gry i zabawy ruchowe dla poszczególnych wad postawy

PROWADZENIE:


Beata Adamczyk
fizjoterapeuta-terapeuta manualny, Instruktor Pilates Instytutu Pilates w Londynie, trener personalny, wykładowca kursów dla instruktorów fitness oraz fizjoterapeutów, prezenter fitness, właścicielka Studia Ruchu, Rehabilitacji i Pilates „REHA-FIT” w Gliwicach (indywidualna praktyka fizjoterapeutyczna; grupowa aktywizacja ruchowa osób starszych, praca z dziećmi, autorskie programy treningowe z wykorzystaniem elementów Pilates dla tancerzy i sportowców, indywidualna praktyka trenera personalnego), aktualnie w trakcie 5-letniego, podyplomowego cyklu kształcenia osteopatycznego we Flanders International College of Osteopathy (FICO) i Akademia Osteopatii

TERMIN: 

22.10.2017 (niedziela), godz. 9.00-15.30  BRAK MIEJSC
13.01.2018 (sobota), godz. 9.00-16.30
BRAK MIEJSC

…………………………………………………………………………………………………….…….

MIEJSCE:  REHA-FIT Studio Ruchu, Rehabilitacji i Pilates
ul. Wolności 1A (II piętro) Gliwice
Możliwości noclegowe: logo hotellabedyObiekt Hotelarski "Łabędy"
naprzeciwko Studia REHA-FIT

……………………………………………………………………………………………..…………….

CENA:  350 zł
Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe
oraz certyfikat ukończenia szkolenia

…………………………………………………………………………………………………………….


REJESTRACJA NA SZKOLENIE:

1. wypełnienie formularza zgłoszeniowego

Gimnastyka Korekcyjno-Kompensacyjna

Imię i Nazwisko*
Proszę wpisz Dane

Adres E-mail*
Proszę wpisz Dane

Nr Telefonu*
Proszę wpisz Dane

Adres
Proszę wpisz Dane

Kod pocztowy
Proszę wpisz Dane

Miasto*
Proszę wpisz Dane

Inne
Proszę wpisz Dane

*

  OdświeżProszę wprowadzić poprawnie kod.

2. wpłata do 7 dni od zgłoszenia zaliczki w wysokości 200 zł (wpłata zaliczki gwarantuje miejsce na kursie, w przypadku rezygnacji zaliczka nie podlega zwrotowi;
w przypadku nie wpłacenia w terminie 7 dni zaliczki, zgłoszenie będzie anulowane);

3. wpłata pozostałej kwoty:

 • najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia

Wpłat prosimy dokonywać na konto:
PKO BP
REHA-FIT ul. Wolności 1A Gliwice

17 1020 2401 0000 0702 0358 8233


(w tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko uczestnika oraz nazwę szkolenia)

UWAGA:

 1. 
O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność wpłat.
 2. 
W przypadku rezygnacji ze szkolenia wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.
 3. 
W przypadku braku miejsca na szkoleniu lub zmiany terminu wpłaty zostaną zwrócone.

 4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od niego, najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem kursu, wówczas wszystkie wpłaty zostaną zwrócone.
 

Organizator kursu:
REHA-FIT Spółka Cywilna Beata Adamczyk Marek Pogorzelski

Wpis do Rejestru Instytucji szkoleniowych pod nr ewidencyjnym 2.24/00441/2010

Na zajęcia należy przynieść strój sportowy, obuwie sportowe (zamienne), bluzę od dresu oraz przybory do pisania.