• Aktywny Senior

  Aktywny Senior

Aktywny Senior

szkolenie przeznaczone jest dla trenerów personalnych, instruktorów fitness, fizjoterapeutów, studentów i absolwentów AWF

 Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z metodyką prowadzenia zajęć z osobami starszymi oraz przybliżenie roli rekreacji ruchowej w procesie starzenia.

PROGRAM:

 • funkcjonalna anatomia i biomechanika;

 • cele zajęć profilaktyczno-usprawniających;

 • uwarunkowania zdrowotne uprawiania rekreacji ruchowej;

 • specyfika pracy z osobami starszymi, choroby wieku starszego, wskazania i przeciwwskazania przy wykonywaniu określonych ćwiczeń;

 • metodyka pracy, tok lekcyjny;

 • przedstawienie podstawowych ćwiczeń i ich modyfikacji (m.in.ćwiczenia przy zwyrodnieniach kręgosłupa i stawów obwodowych, ćwiczenia oddechowe, przy problemach układu sercowo-naczyniowego);

 • rola przyborów w ćwiczeniach gimnastycznych dla osób starszych;

 • pozycje wyjściowe do ćwiczeń, systematyka ćwiczeń leczniczych;

Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia. 

PROWADZENIE:


Beata Adamczyk
osteopata, fizjoterapeuta-terapeuta manualny, Instruktor Pilates Instytutu Pilates w Londynie, trener personalny, wykładowca kursów dla instruktorów fitness oraz fizjoterapeutów, prezenter fitness, właścicielka Studia Ruchu, Rehabilitacji i Pilates „REHA-FIT” w Gliwicach (indywidualna praktyka fizjoterapeutyczna; grupowa aktywizacja ruchowa osób starszych, praca z dziećmi, autorskie programy treningowe z wykorzystaniem elementów Pilates dla tancerzy i sportowców, indywidualna praktyka trenera personalnego), absolwentka 5-letniego, podyplomowego cyklu kształcenia osteopatycznego we Flanders International College of Osteopathy (FICO) i Akademii Osteopatii.

TERMIN: 

19-20 października 2024 (sobota-niedziela)
sobota: 9.30-16.30
niedziela: 8.30-14.30

…………………………………………………………………………………………………….…….

MIEJSCE:  REHA-FIT Studio Ruchu, Rehabilitacji i Pilates
ul. Wolności 1A (II piętro) Gliwice
Możliwości noclegowe: logo hotellabedyObiekt Hotelarski "Łabędy"
naprzeciwko Studia REHA-FIT

……………………………………………………………………………………………..…………….

CENA:  950 zł
900 zł absolwenci REHA-FIT

Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe
oraz certyfikat ukończenia szkolenia

…………………………………………………………………………………………………………….


REJESTRACJA NA KURS:

1. wypełnienie formularza zgłoszeniowego

Aktywny Senior

Imię i Nazwisko*
Proszę wpisz Dane

Adres E-mail*
Proszę wpisz Dane

Nr Telefonu*
Proszę wpisz Dane

Adres
Proszę wpisz Dane

Kod pocztowy
Proszę wpisz Dane

Miasto*
Proszę wpisz Dane

Inne
Proszę wpisz Dane

*

Nieprawidłowe dane

Wysyłając formularz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Studio Ruchu Rehabilitacji i Pilates REHA-FIT Beata Adamczyk ul. Wolności 1a 44-109 Gliwice w celu realizacji zgłoszenia za pośrednictwem serwisu internetowego. Wyrażam zgodę na przesyłanie mi informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w tym na podany przeze mnie adres e-mail. Dane mogą być udostępniane osobom upoważnionym i podmiotom przetwarzającym (administrator strony internetowej). Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest realizacja usługi. Przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu, przeniesienia danych a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy/usługi lub do ew. odwołania zgody lub przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego lub też w zakresie niezbędnym dla prowadzenia rachunkowości. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem Studio Ruchu Rehabilitacji i Pilates REHA-FIT ul. Wolności 1a 44-109 Gliwice

*

  OdświeżProszę wprowadzić poprawnie kod.

2. wpłata do 7 dni od zgłoszenia zaliczki w wysokości 200 zł (wpłata zaliczki gwarantuje miejsce na kursie, w przypadku rezygnacji zaliczka nie podlega zwrotowi;
w przypadku nie wpłacenia w terminie 7 dni zaliczki, zgłoszenie będzie anulowane);

3. wpłata pozostałej kwoty:


 • najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia

Wpłat prosimy dokonywać na konto:
mBank

REHA-FIT s.c. ul. Wolności 1A Gliwice

15 1140 2004 0000 3602 7524 4186

(w tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko uczestnika oraz nazwę szkolenia)

UWAGA:

 1. 
O przyjęciu na kurs decyduje kolejność wpłat.
 2. 
W przypadku rezygnacji z kursu wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.
 3. 
W przypadku braku miejsca na kursie lub zmiany terminu wpłaty zostaną zwrócone.

 4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu z przyczyn niezależnych od niego, najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem kursu, wówczas wszystkie wpłaty zostaną zwrócone.
 

Organizator kursu:
REHA-FIT Studio Ruchu Rehabilitacji i Pilates Beata Adamczyk
Wpis do Rejestru Instytucji szkoleniowych pod nr ewidencyjnym 2.24/00062/2017 (dawniej 2.24/00441/2010)

Na zajęcia należy przynieść strój sportowy, obuwie sportowe (zamienne), bluzę od dresu oraz przybory do pisania.