• Zdrowy Kręgosłup

  Zdrowy Kręgosłup

Zdrowy Kręgosłup

szkolenie przeznaczone jest dla trenerów personalnych, instruktorów fitness, fizjoterapeutów, studentów i absolwentów AWF

 
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami prowadzenia zajęć "zdrowy kręgosłup", przedstawienie zasobu ćwiczeń zmniejszających skutki przeciążeń układu mięśniowo-stawowego. 

PROGRAM:

 • Elementy anatomii, biomechaniki i patogenezy kręgosłupa;Zapobieganie bólom i przeciążeniom- profilaktyka.
 • Ćwiczenia z taśmą, piłką rehabilitacyjną.
 • Ćwiczenia w zamkniętych i otwartych łańcuchach kinematycznych.
 • Ćwiczenia wyrównujące napięcia pomiędzy pasmami powięziowymi.
 • Ćwiczenia rozluźniające, wzmacniające, mobilizacyjne, równoważne, rozciągające.
 • Ćwiczenia zmniejszające skutki przeciążeń narządu ruchu.
 • Analiza ćwiczeń w kontekście wybranych wad i schorzeń kręgosłupa (m.in. dyskopatii, hiperlordozy lędżwiowej, zaburzenia równowagi posturalnej itd.).

PROWADZENIE:

Beata Adamczyk
osteopata, fizjoterapeuta-terapeuta manualny, Instruktor Pilates Instytutu Pilates w Londynie, trener personalny, wykładowca kursów dla instruktorów fitness oraz fizjoterapeutów, prezenter fitness, właścicielka Studia Ruchu, Rehabilitacji i Pilates „REHA-FIT” w Gliwicach (indywidualna praktyka fizjoterapeutyczna; grupowa aktywizacja ruchowa osób starszych, praca z dziećmi, autorskie programy treningowe z wykorzystaniem elementów Pilates dla tancerzy i sportowców, indywidualna praktyka trenera personalnego), absolwentka 5-letniego, podyplomowego cyklu kształcenia osteopatycznego we Flanders International College of Osteopathy (FICO) i Akademii Osteopatii.

TERMINY: 

 

25-26.05.24 (sobota-niedziela)

sobota: 9.30-16.30
niedziela: 8.30-14.30

 

…………………………………………………………………………………………………….…….

MIEJSCE:  REHA-FIT Studio Ruchu, Rehabilitacji i Pilates
ul. Wolności 1A (II piętro) Gliwice
Możliwości noclegowe: logo hotellabedyObiekt Hotelarski "Łabędy"
naprzeciwko Studia REHA-FIT

……………………………………………………………………………………………..…………….

CENA:  950 zł
900 zł dla absolwentów kursów i szkoleń w REHA-FIT

Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe
oraz certyfikat ukończenia szkolenia

…………………………………………………………………………………………………………….

REJESTRACJA NA KURS:

1. wypełnienie formularza zgłoszeniowego

Zdrowy Kręgosłup

Imię i Nazwisko*
Proszę wpisz Dane

Adres E-mail*
Proszę wpisz Dane

Nr Telefonu*
Proszę wpisz Dane

Adres
Proszę wpisz Dane

Kod pocztowy
Proszę wpisz Dane

Miasto*
Proszę wpisz Dane

Inne
Proszę wpisz Dane

*

Nieprawidłowe dane

Wysyłając formularz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Studio Ruchu Rehabilitacji i Pilates REHA-FIT Beata Adamczyk ul. Wolności 1a 44-109 Gliwice w celu realizacji zgłoszenia za pośrednictwem serwisu internetowego. Wyrażam zgodę na przesyłanie mi informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w tym na podany przeze mnie adres e-mail. Dane mogą być udostępniane osobom upoważnionym i podmiotom przetwarzającym (administrator strony internetowej). Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest realizacja usługi. Przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu, przeniesienia danych a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy/usługi lub do ew. odwołania zgody lub przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego lub też w zakresie niezbędnym dla prowadzenia rachunkowości. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem Studio Ruchu Rehabilitacji i Pilates REHA-FIT ul. Wolności 1a 44-109 Gliwice

*

  OdświeżProszę wprowadzić poprawnie kod.

2. wpłata do 7 dni od zgłoszenia zaliczki w wysokości 300 zł (wpłata zaliczki gwarantuje miejsce na kursie, w przypadku rezygnacji zaliczka nie podlega zwrotowi;
w przypadku nie wpłacenia w terminie 7 dni zaliczki, zgłoszenie będzie anulowane);

3. wpłata pozostałej kwoty:

 • najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia

Wpłat prosimy dokonywać na konto:
PKO BP
REHA-FIT ul. Wolności 1A Gliwice
17 1020 2401 0000 0702 0358 8233
(w tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko uczestnika oraz nazwę szkolenia)

UWAGA:

 1. O przyjęciu na kurs decyduje kolejność wpłat.
 2. W przypadku rezygnacji z kursu wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.
 3. W przypadku braku miejsca na kursie lub zmiany terminu wpłaty zostaną zwrócone.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu z przyczyn niezależnych od niego, najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem kursu, wówczas wszystkie wpłaty zostaną zwrócone.
 

Organizator kursu:
REHA-FIT Studio Ruchu Rehabilitacji i Pilates Beata Adamczyk
Wpis do Rejestru Instytucji szkoleniowych pod nr ewidencyjnym 2.24/00062/2017 (dawniej 2.24/00441/2010).
Na zajęcia należy przynieść strój sportowy, obuwie sportowe (zamienne), bluzę od dresu oraz przybory do pisania.