• Pilates w Rehabilitacji

  Pilates w Rehabilitacji

Pilates w Rehabilitacji

Szkolenie przeznaczone jest dla fizjoterapeutów, lekarzy lub studentów fizjoterapii

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami metody Pilates, która ma szerokie zastosowanie w dysfunkcjach narządu ruchu spowodowanego pierwotnym lub wtórnym zaburzeniem rozkładu napięcia mięśniowego oraz w wadach postawy. Jest formą treningu o charakterze profilaktyczno-leczniczym zapobiegającym bólom pleców i poprawiającym ruchomość stawów. Metoda polega na wzmocnieniu głębokich mięśni grzbietu, brzucha i dna miednicy, odpowiadających za stabilizację kręgosłupa, obręczy biodrowej i barkowej. Jest ukierunkowana na poprawę oddechu, elastyczności mięśni, koordynacji nerwowo-mięśniowej, równowagi oraz zrozumienie i poprawę mechaniki ciała. Metoda ta dąży do uzyskania sprawności narządu ruchu, polegającej na osiągnięciu i utrzymaniu równowagi statycznej miejscowej i ogólnej oraz koordynacji mięśni, przede wszystkim mięśni kręgosłupa oraz mięśni oddechowych.

 

PROWADZENIE:


Beata Adamczyk
osteopata, fizjoterapeuta-terapeuta manualny, Instruktor Pilates Instytutu Pilates w Londynie, trener personalny, wykładowca kursów dla instruktorów fitness oraz fizjoterapeutów, prezenter fitness, właścicielka Studia Ruchu, Rehabilitacji i Pilates „REHA-FIT” w Gliwicach (indywidualna praktyka fizjoterapeutyczna; grupowa aktywizacja ruchowa osób starszych, praca z dziećmi, autorskie programy treningowe z wykorzystaniem elementów Pilates dla tancerzy i sportowców, indywidualna praktyka trenera personalnego), absolwentka podyplomowego cyklu kształcenia osteopatycznego we Flanders International College of Osteopathy (FICO), Akademii Osteopatii i Akademii Osteopatii w Pediatrii.

 

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA:

 • historia i podstawy teoretyczne metody Pilates;
 • korzyści, cele, zasady i charakterystyka metody Pilates; 
 • stabilizacja lokalna i globalna kręgosłupa;
 • ocena postawy ciała pacjentów, umiejętność korekcji,
 • rozpoznanie mechanizmów kompensacyjnych i ich korekcja;
 • wpływ oddechu na stabilizację lokalną;
 • rozgrzewka w Pilates;
 • podstawowe ćwiczenia metody (podział), ich analiza  i modyfikacje;
 • wykorzystanie przyborów terapeutycznych jak: mała i duża piłka rehabilitacyjna, taśmy thera-band, laski gimnastyczne, dyski sensomotoryczne, wałki korekcyjne-rollery;
 • dobór ćwiczeń przy bólach i dysfunkcjach kręgosłupa;
 • dobór ćwiczeń przy bólach i dysfunkcjach  obręczy barkowej, kończyn górnych oraz obręczy miednicznej 
i kończyn dolnych;
 • ćwiczenia rozciągające;
 • ćwiczenia równoważne;
 • specyfika rehabilitacji grupowej metodą Pilates;
 • sposób przekazu i nauczania ćwiczeń w terapii indywidualnej i grupowej;

 

TERMIN: 

07-08.12.2024 (sobota-niedziela)
sobota: 9.30-16.30
niedziela: 8.30-14.30

…………………………………………………………………………………………………….…….

MIEJSCE:  REHA-FIT Studio Ruchu, Rehabilitacji i Pilates
ul. Wolności 1A (II piętro) Gliwice
Możliwości noclegowe: logo hotellabedyObiekt Hotelarski "Łabędy"
naprzeciwko Studia REHA-FIT

……………………………………………………………………………………………..…………….

CENA: 

1100 zł
1000 zł cena dla absolwentów REHA-FIT

Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe
oraz certyfikat ukończenia szkolenia

…………………………………………………………………………………………………………….


REJESTRACJA NA KURS:

1. wypełnienie formularza zgłoszeniowego

Pilates w Rehabilitacji

Imię i Nazwisko*
Proszę wpisz Dane

Adres E-mail*
Proszę wpisz Dane

Nr Telefonu*
Proszę wpisz Dane

Adres
Proszę wpisz Dane

Kod pocztowy
Proszę wpisz Dane

Miasto*
Proszę wpisz Dane

Inne
Proszę wpisz Dane

*

Nieprawidłowe dane

Wysyłając formularz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Studio Ruchu Rehabilitacji i Pilates REHA-FIT Beata Adamczyk ul. Wolności 1a 44-109 Gliwice w celu realizacji zgłoszenia za pośrednictwem serwisu internetowego. Wyrażam zgodę na przesyłanie mi informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w tym na podany przeze mnie adres e-mail. Dane mogą być udostępniane osobom upoważnionym i podmiotom przetwarzającym (administrator strony internetowej). Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest realizacja usługi. Przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu, przeniesienia danych a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy/usługi lub do ew. odwołania zgody lub przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego lub też w zakresie niezbędnym dla prowadzenia rachunkowości. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem Studio Ruchu Rehabilitacji i Pilates REHA-FIT ul. Wolności 1a 44-109 Gliwice

*

  OdświeżProszę wprowadzić poprawnie kod.

2. wpłata do 7 dni od zgłoszenia zaliczki w wysokości 300 zł (wpłata zaliczki gwarantuje miejsce na szkoleniu, w przypadku rezygnacji zaliczka nie podlega zwrotowi;
w przypadku nie wpłacenia w terminie 7 dni zaliczki, zgłoszenie będzie anulowane);

3. wpłata pozostałej kwoty:


 • najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia

Wpłat prosimy dokonywać na konto:
PKO BP 
REHA-FIT Beata Adamczyk PKO BP 17 1020 2401 0000 0702 0358 8233

(w tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko uczestnika oraz nazwę szkolenia)

UWAGA:

 1. 
O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność wpłat.
 2. 
W przypadku rezygnacji zeszkolenia wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.
 3. 
W przypadku braku miejsca na szkoleniu lub zmiany terminu wpłaty zostaną zwrócone.

 4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od niego, najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem kursu, wówczas wszystkie wpłaty zostaną zwrócone.
 

Organizator szkolenia:

REHA-FIT Beata Adamczyk

Wpis do Rejestru Instytucji szkoleniowych pod nr ewidencyjnym 2.24/00441/2010

Na zajęcia należy przynieść strój sportowy, obuwie sportowe (zamienne), bluzę od dresu oraz przybory do pisania.