• Terapeutyczny Trening Dna Miednicy

    Terapeutyczny Trening Dna Miednicy

Terapeutyczny Trening Dna Miednicy

Szkolenie przeznaczone jest dla fizjoterapeutów, studentów fizjoterapii, instruktorów i trenerów personalnych (tylko dla kobiet)

Celem kursu/szkolenia jest przygotowanie osób prowadzących zajęcia grupowe jak i indywidualną terapię do realizacji  specjalnych ćwiczeń uwzględniających anatomię i biomechanikę dna miednicy kobiet. Osłabienie tej okolicy często wiąże się z nietrzymaniem moczu, bólami kręgosłupa, dysbalansem mięśniowym i innymi problemami funkcjonalnymi. Wdrożenie ćwiczeń angażujących miednicę do treningu może rozwiązać część tych problemów kobiet.

 

PROWADZENIE:

Agnieszka Prociak-Sendor - fizjoterapeutka, instruktorka pilates, absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej. Uczestniczka licznych kursów z zakresu rehabilitacji dna miednicy m.in. certyfikowana terapeutka treningu dna miednicy wg szwajcarskiej metody Bebo®. Laureatka sympozjum “Wiosna z fizjoterapią” w 2013 r. z tematem “Zastosowanie kinesiotapingu u kobiet z bolesnym miesiączkowaniem wg Medical Taping Concept. Ciągle poszerza swoją wiedzę w zakresie fizjoterapii, szczególnie w rehabilitacji uroginekologicznej oraz w okresie ciąży i połogu uczestnicząc w ogólnopolskich sympozjach i konferencjach. Na co dzień pracuje indywidualnie z kobietami w ciąży i po porodzie (m.in. z problemami nietrzymania moczu czy opadaniem narządów) oraz pacjentami ortopedycznymi, borykającymi się z bólami kręgosłupa czy kontuzjami sportowymi m.in. holenderską metodą RSQ1.
 

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA:

1.Anatomia i fizjologia dna miednicy i układu moczowo-płciowego.
2. Rodzaje nietrzymania moczu oraz obniżenie narządu rodnego–przyczyny, objawy, formy terapii.
3. Nauka budowania świadomości ciała u kobiet ćwiczących (rola układu oddechowego i zastosowanie technik logopedycznych) .
4. Taśmy mięśniowo – powięziowe – ich rola w prawidłowym tonusie dna miednicy.
5. Ćwiczenia mięśni dna miednicy – mobilizacyjne, wzmacniające i relaksacyjne dostosowane do stopnia zaawansowania kobiety (analiza ćwiczeń, wskazówki do prowadzenia, modyfikacje ćwiczeń).
6 Core stability – element w treningu dna miednicy.
7. Praktyczne zastosowanie przyborów, które pozwolą lepiej poczuć ćwiczącej dno miednicy, jak i zaangażować mięśnie do pracy.
8.  Profilaktyka – utrwalenie wzorców  pozwalających na co dzień utrzymać prawidłową postawę ciała, zapobiegając dysfunkcjom dna miednicy.

TERMIN: 


13-14.04.2024 (sobota-niedziela)

sobota: 9.30-16.30
niedziela: 8.30-14.30

…………………………………………………………………………………………………….…….

MIEJSCE:  REHA-FIT Studio Ruchu, Rehabilitacji i Pilates
ul. Wolności 1A (II piętro) Gliwice
Możliwości noclegowe: logo hotellabedyObiekt Hotelarski "Łabędy"
naprzeciwko Studia REHA-FIT

……………………………………………………………………………………………..…………….

CENA:  1100 zł
1050 zł absolwenci szkoleń REHA-FIT

Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe
oraz certyfikat ukończenia szkolenia

…………………………………………………………………………………………………………….


REJESTRACJA NA SZKOLENIE:

1. wypełnienie formularza zgłoszeniowego

Terapeutyczny Trening Dna Miednicy

Imię i Nazwisko*
Proszę wpisz Dane

Adres E-mail*
Proszę wpisz Dane

Nr Telefonu*
Proszę wpisz Dane

Adres
Proszę wpisz Dane

Kod pocztowy
Proszę wpisz Dane

Miasto*
Proszę wpisz Dane

Inne
Proszę wpisz Dane

*

Nieprawidłowe dane

Wysyłając formularz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Studio Ruchu Rehabilitacji i Pilates REHA-FIT Beata Adamczyk ul. Wolności 1a 44-109 Gliwice w celu realizacji zgłoszenia za pośrednictwem serwisu internetowego. Wyrażam zgodę na przesyłanie mi informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w tym na podany przeze mnie adres e-mail. Dane mogą być udostępniane osobom upoważnionym i podmiotom przetwarzającym (administrator strony internetowej). Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest realizacja usługi. Przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu, przeniesienia danych a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy/usługi lub do ew. odwołania zgody lub przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego lub też w zakresie niezbędnym dla prowadzenia rachunkowości. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem Studio Ruchu Rehabilitacji i Pilates REHA-FIT ul. Wolności 1a 44-109 Gliwice

*

  OdświeżProszę wprowadzić poprawnie kod.

2. wpłata do 7 dni od zgłoszenia zaliczki w wysokości 300 zł (wpłata zaliczki gwarantuje miejsce na szkoleniu, w przypadku rezygnacji zaliczka nie podlega zwrotowi;
w przypadku nie wpłacenia w terminie 7 dni zaliczki, zgłoszenie będzie anulowane);

3. wpłata pozostałej kwoty:


  • najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia

Wpłat prosimy dokonywać na konto:
PKO BP 

REHA-FIT Beata Adamczyk 17 1020 2401 0000 0702 0358 8233

(w tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko uczestnika oraz nazwę szkolenia)

UWAGA:

  1. 
O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność wpłat.
  2. 
W przypadku rezygnacji z kursu wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.
  3. 
W przypadku braku miejsca na kursie lub zmiany terminu wpłaty zostaną zwrócone.

  4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu z przyczyn niezależnych od niego, najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem kursu, wówczas wszystkie wpłaty zostaną zwrócone.
 

Organizator kursu:

REHA-FIT Beata Adamczyk

Wpis do Rejestru Instytucji szkoleniowych pod nr ewidencyjnym 2.24/00062/2017 (dawniej 2.24/00441/2010)

Na zajęcia należy przynieść strój sportowy, obuwie sportowe (zamienne), bluzę od dresu oraz przybory do pisania.