• REFORMER II

    REFORMER II

REFORMER II

przeznaczony dla instruktorów pilates, którzy ukończyli kurs REFORMER I

 

Program 16-godzinnego kursu prezentuje ćwiczenia klasyczne i współczesne na poziomie średniozaawansowanym.

Każde ćwiczenie zostanie omówione pod kątem biomechaniki i anatomii funkcjonalnej, celu i korzyści.

PROWADZENIE:


Beata Adamczyk
Karolina Nikiel

 
TERMIN: 

06-07.07.2024 (sobota-niedziela)
sobota: 11.30-19.00
niedziela: 8.30-14.30

 
   

………………………………………………………………………………………………….…

MIEJSCE:  REHA-FIT Studio Ruchu, Rehabilitacji i Pilates
ul. Wolności 1A (II piętro) Gliwice
Możliwości noclegowe: logo hotellabedyObiekt Hotelarski "Łabędy"
naprzeciwko Studia REHA-FIT

……………………………………………………………………………………………..…………….

CENA:  1100 zł

Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe
oraz certyfikat ukończenia szkolenia

…………………………………………………………………………………………………………….


REJESTRACJA NA KURS:

1. wypełnienie formularza zgłoszeniowego

REFORMER II

Imię i Nazwisko*
Proszę wpisz Dane

Adres E-mail*
Proszę wpisz Dane

Nr Telefonu*
Proszę wpisz Dane

Adres
Proszę wpisz Dane

Kod pocztowy
Proszę wpisz Dane

Miasto*
Proszę wpisz Dane

Inne
Proszę wpisz Dane

*

Nieprawidłowe dane

*

Nieprawidłowe dane

*

  OdświeżProszę wprowadzić poprawnie kod.

2. wpłata do 7 dni od zgłoszenia zaliczki w wysokości 300 zł (wpłata zaliczki gwarantuje miejsce na kursie, w przypadku rezygnacji zaliczka nie podlega zwrotowi;
w przypadku nie wpłacenia w terminie 7 dni zaliczki, zgłoszenie będzie anulowane);

3. wpłata pozostałej kwoty:


  • najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia

Wpłat prosimy dokonywać na konto:
mBank

REHA-FIT s.c. ul. Wolności 1A Gliwice

15 1140 2004 0000 3602 7524 4186

(w tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko uczestnika oraz nazwę szkolenia)

UWAGA:

  1. 
O przyjęciu na kurs decyduje kolejność wpłat.
  2. 
W przypadku rezygnacji z kursu wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.
  3. 
W przypadku braku miejsca na kursie lub zmiany terminu wpłaty zostaną zwrócone.

  4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu z przyczyn niezależnych od niego, najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem kursu, wówczas wszystkie wpłaty zostaną zwrócone.
 

Organizator kursu:
REHA-FIT Spółka Cywilna Beata Adamczyk Marek Pogorzelski

Wpis do Rejestru Instytucji szkoleniowych pod nr ewidencyjnym 2.24/00062/2017

Na zajęcia należy przynieść strój sportowy, obuwie sportowe (zamienne), bluzę od dresu oraz przybory do pisania.