• Pilates Equipment

  Pilates Equipment

Pilates z przyborami - Pilates Equipment

piłki duże-fitball, piłki małe-softball, rollery, magic circle

przeznaczone dla instruktorów, którzy ukończyli podstawowe szkolenie pilates

1  2

Dwudniowe szkolenie, którego celem jest wykorzystanie przyborów w lekcji Pilates. 
Dowiesz się jak modyfikować ćwiczenia wykorzystując piłki małe i duże, rollery i magic circle aby urozmaicić zajęcia oraz maksymalnie wykorzystać możliwości układu mięśniowo-stawowego. 
Poznasz jak budować ciekawą lekcję bez popadania w rutynę tych samych rozwiązań. 
Praca z przyborami może ułatwiać bądź też utrudniać wykonanie ćwiczenia. 
Dzięki ich stosowaniu można uzyskać odpowiednią jakość ruchu bez rezygnowania z konkretnego ćwiczenia w przypadku osób o ograniczonym poziomie sprawności.

PROWADZENIE:


Beata Adamczyk
Pilates Instructor Instytutu Pilatesa w Londynie, osteopata, fizjoterapeuta-terapeuta manualny, trener personalny, szkoleniowiec i prezenter fitness, wykładowca kursów dla instruktorów oraz fizjoterapeutów,  właścicielka REHA-FIT Studia Ruchu, Rehabilitacji i Pilates, absolwentka 5-letniego podyplomowego kształcenia we Flanders International College of Osteopathy (FICO) oraz Akademii Osteopatii. Autorka programów szkoleniowych.

 

PROGRAM:
 • I dzień: ćwiczenia i ich modyfikacje z wykorzystaniem piłek

 • masterclass

 • II dzień: ćwiczenia i ich modyfikacje z wykorzystaniem rollerów i magic circle

 • masterclass

 

TERMIN: 

18-19.05.2024 (sobota-niedziela)
sobota: 9.30-16.30
niedziela: 8.30-14.30

…………………………………………………………………………………………………….…….

MIEJSCE:  REHA-FIT Studio Ruchu, Rehabilitacji i Pilates
ul. Wolności 1A (II piętro) Gliwice

 

Możliwości noclegowe: logo hotellabedyObiekt Hotelarski "Łabędy"
naprzeciwko Studia REHA-FIT

……………………………………………………………………………………………..…………….

CENA:  1050 zł
1000 zł absolwenci REHA-FIT


Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe

oraz certyfikat ukończenia szkolenia

…………………………………………………………………………………………………………….


REJESTRACJA NA KURS:

1. wypełnienie formularza zgłoszeniowego

Pilates z przyborami – Pilates Equipment

Imię i Nazwisko*
Proszę wpisz Dane

Adres E-mail*
Proszę wpisz Dane

Nr Telefonu*
Proszę wpisz Dane

Adres
Proszę wpisz Dane

Kod pocztowy
Proszę wpisz Dane

Miasto*
Proszę wpisz Dane

Inne
Proszę wpisz Dane

*

Nieprawidłowe dane

Wysyłając formularz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Studio Ruchu Rehabilitacji i Pilates REHA-FIT Beata Adamczyk ul. Wolności 1a 44-109 Gliwice w celu realizacji zgłoszenia za pośrednictwem serwisu internetowego. Wyrażam zgodę na przesyłanie mi informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w tym na podany przeze mnie adres e-mail. Dane mogą być udostępniane osobom upoważnionym i podmiotom przetwarzającym (administrator strony internetowej). Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest realizacja usługi. Przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu, przeniesienia danych a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy/usługi lub do ew. odwołania zgody lub przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego lub też w zakresie niezbędnym dla prowadzenia rachunkowości. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem Studio Ruchu Rehabilitacji i Pilates REHA-FIT ul. Wolności 1a 44-109 Gliwice.

*

  OdświeżProszę wprowadzić poprawnie kod.

2. wpłata do 7 dni od zgłoszenia zaliczki w wysokości 300 zł (wpłata zaliczki gwarantuje miejsce na kursie, w przypadku rezygnacji zaliczka nie podlega zwrotowi;
w przypadku nie wpłacenia w terminie 7 dni zaliczki, zgłoszenie będzie anulowane);

3. wpłata pozostałej kwoty:


 • przy płatności jednorazowej najpóźniej 7 dni przed Zjazdem 1

Wpłat prosimy dokonywać na konto:
PKO BP 
REHA-FIT Beata Adamczyk PKO BP 17 1020 2401 0000 0702 0358 8233

(w tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko uczestnika oraz nazwę szkolenia)

 

UWAGA:

 1. 
O przyjęciu na kurs decyduje kolejność wpłat.
 2. 
W przypadku rezygnacji z kursu wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.
 3. 
W przypadku braku miejsca na kursie lub zmiany terminu wpłaty zostaną zwrócone.

 4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu z przyczyn niezależnych od niego, najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem kursu, wówczas wszystkie wpłaty zostaną zwrócone.
 

Organizator kursu:

REHA-FIT Beata Adamczyk

Wpis do Rejestru Instytucji szkoleniowych pod nr ewidencyjnym 2.24/00441/2010

Na zajęcia należy przynieść strój sportowy, obuwie sportowe (zamienne), bluzę od dresu oraz przybory do pisania.